PRAWO CYWILNE

  • dochodzenie roszczeń powstałych ze stosunków cywilnoprawnych
  • prowadzenie spraw dotyczących zasiedzenia nieruchomości, zniesienia współwłasności, ustanowienia służebności przesyłu, ustanowienia służebności gruntowych, ustanowienie drogi koniecznej
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i zadośćuczynienia z tytułu wypadków komunikacyjnych oraz błędów lekarskich
  • przygotowywanie projektów umów i opiniowanie umów
  • windykacja wierzytelności, postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające
  • prowadzenie spraw w zakresie długów pozabankowych ( parabanki i chwilówki)
  • świadczenie pomocy prawnej w zakresie oddłużania w tym w szczególności:
  • pomoc w negocjowaniu z wierzycielami korzystnych warunków spłaty zadłużenia,
  • renegocjacja dotychczasowych warunków spłaty zadłużeń,
  • działanie w zakresie umorzenia bądź obniżenia niezapłaconych zobowiązań
Wstecz