PRAWO RODZINNE

  • Sprawy o rozwód.
  • Kancelaria oferuje:
    • wstępne konsultacje w sprawach rozwodowych m.in. w zakresie wyjaśnienia strategii postępowania oraz przebiegu procesu rozwodowego;
    • reprezentację radcy prawnego jako profesjonalnego pełnomocnika podczas wstępnych rozmów i mediacji oraz przez cały proces sądowy o rozwód.
  • Sprawy o separacje.
  • Sprawy o alimenty.
  • Sprawy o podział majątku wspólnego małżonków.
Wstecz