PRAWO ADMINISTRACYJNE

  • sporządzanie odwołań, skarg i zażaleń
  • reprezentowanie Klientów przed organami administracyjnymi
  • reprezentowanie Klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
Wstecz